ALTC is weer open!

Nadat we vorige week weer zijn begonnen met de tennislessen, onder strikte voorwaarden en een strak protocol, zijn we inmiddels ook weer begonnen met vrij spelen voor de jeugd. Hopelijk zijn dit de eerste stappen naar het snel weer volledig openstellen van ons park voor alle leden.

Om vrij te kunnen spelen, moet je van tevoren een baan resevereren via de website of de club-app. Houd zelf in de gaten wanneer dit mogelijk is: Wij passen de beschikbaarheid van de banen aan op grond van de beschikbaarheid van toezichthouders. We streven ernaar om in ieder geval ieder wekend van 11:00 tot 17:00 uur het park open te stellen voor vrij spelen.

Lees verder voor alle spelregels rondom het tennissen (lessen èn vrij spelen) voor de jeugd.

Algemene veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen

Onderstaande regels gelden altijd en voor iedereen: tennissende jeugd en volwassenen, trainers, toezichthouders, ouders, vertegenwoordigers van de club.

 • Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop.
 • Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen in huis 24 uur geen klachten heeft, mag het kind weer laten sporten en naar buiten.
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact.
 • Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar).
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
 • Ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet.
 • Was voor en na je training/tennis thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden.
 • Douche thuis en niet op het tennispark.
 • Vermijd het aanraken van je gezicht.
 • Schud geen handen, en vermijd alle lichamelijk contact.
 • Kom niet eerder dan 5 minuten voor de tennis-activiteit aan op het tennispark en ga direct daarna naar huis.
 • Kom alleen of met één persoon uit jouw huishouden.
 • Kom zoveel mogelijk zelf en op eigen gelegenheid naar het tennispark. Is het echt nodig om als ouder mee te komen, ga dan niet mee het park op (tenzij je kind nog heel jong is en bijvoorbeeld zijn/haar eerste les heeft).
 • Gebruik gewoon de hoofdingang van het park, en parkeer je fiets altijd in de normale fietsenstalling (niet bij de ingang of elders).
 • Als ouder/verzorger/begeleider heb je in principe geen toegang tot het tennispark. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de tennis-activiteit van jouw kind(eren).
 • Indien je kind(eren) niet zelfstandig naar huis kan/kunnen: Direct na het tennissen halen de ouder/verzorger de kinderen op van het tennispark. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is.
 • Kom in sportkleding naar het tennispark. 
 • Volg altijd de aanwijzingen op van ALTC-vertegenwoordigers, zoals de trainers, toezichthouder (in een hesje) en bestuursleden.
 • Tennissers van 13 jaar en ouder moeten 1,5 meter afstand houden tot alle andere personen (behalve personen uit eigen huishouden), dus ook tot trainers en andere tennissers. Bij tennissers t/m 12 jaar is deze afstandsbeperking onderling niet aan de orde.

Tennislessen

 • Hoofdtrainer Koen Drenth is altijd aanwezig tijdens de tennislessen, en is dan coördinator.
 • Onze kantine, kleedkamers en andere ruimtes zijn geheel gesloten. Onze groundsman en trainers zorgen ervoor dat alle benodigde tennis-materialen (voor zover niet door de spelers zelf meegebracht) op de tennisbanen beschikbaar zijn.
 • Ook ons terras is gesloten. De trainers zien erop toe dat dit niet gebruikt wordt.
 • Wij zorgen voor desinfecterende zeep en voldoende papieren handdoekjes op ons park zodat onze trainers hun handen regelmatig kunnen wassen.
 • De hoofdtrainer heeft toegang tot ons clubhuis om daar – alleen in noodgevallen – kinderen van het toilet gebruik te kunnen laten maken. Ook heeft hij daar toegang tot EHBO-materialen en een AED.
 • Onze trainers zijn volledig op de hoogte gebracht van dit plan en van de wijze waarop ze op een verantwoorde en veilige manier tennisles kunnen geven.
 • Onze trainers zijn geïnstrueerd dat ze tennissers bij overtreding van de regels moeten aanspreken op ongewenst gedrag.
 • Meld je tijdig af wanneer je niet aan een les kunt deelnemen (door een bericht te sturen naar je trainer).
 • Kom alleen naar het tennispark wanneer je les hebt, of een baan gereserveerd hebt.

Voor vrij spelen

 • Reserveer van tevoren een tennisbaan via de website of club-app. Heb je niet gereserveerd, dan mag je niet spelen!
 • Wanneer kinderen een eigen mailadres hebben geregistreerd in de ledenadministratie, dan kunnen zij zelf banen reserveren. Dat is met name handig wanneer ter plekke op het park opnieuw een baan gereserveerd kan worden, of een reservering aangepast moet worden.
 • Is er iets niet goed met je reservering? Verwijder deze dan, en maak vervolgens een nieuwe reservering aan met de juiste gegevens.
 • Bij voldoende beschikbare banen: Reserveer een andere baan dan een baan die al bezet was voordat jij gaat spelen (degenen die daar spelen, willen wellicht doorspelen).
 • Voor de junioren streven wij ernaar het park ieder weekend van 11:00 tot 17:00 open te stellen voor vrij spelen. Voor de senioren kan dat - vanaf maandag 11 mei 2020 - aldoor.
 • Kom alleen naar het tennispark wanneer je een baan gereserveerd hebt. Gebruik gewoon de hoofdingang.
 • Wanneer er junioren mogen spelen, dan is er altijd een toezichthouder aanwezig, herkenbaar aan een oranje hesje.
  • Voor vrijspelende junioren geldt: Meld je altijd bij de toezichthouder voordat je de baan op gaat.
  • De toezichthouder controleert of je inderdaad een baan-reservering hebt. Is dat het geval, dan stuurt jij/zij jullie naar je baan. Is dat niet het geval, dan stuurt hij/zij jullie naar huis.
  • De toezichthouder kan jullie eventueel naar een andere baan sturen dan die gereserveerd was.
 • Gebruik zoveel mogelijk alleen je eigen rackets en ballen. Markeer je eigen ballen.
 • Neem je eigen materiaal mee zoals een bidon gevuld met water en een handdoek.
 • Sleep, na het tennissen, de baan (wanneer je op gravel hebt gespeeld). Verlaat direct na de activiteit het tennispark.
 • Alleen in uiterste nood kan het toilet op de vereniging worden gebruikt. Spreek hiervoor de trainer of toezichthouder aan.
 • Ga tijdens het tennissen niet dichtbij elkaar zitten (bankje of stoelen).
 • Geef geen high fives of ander lichamelijk contact.
 • Wissel van baanhelft met de klok mee.
 • Er kan geen gebruik worden van de scoreborden op de baan (deze zijn verwijderd).
Nieuws overzicht