Alle leden mogen weer tennissen!

Goed nieuws! Nadat onze kinderen al eerder mochten beginnen met tennissen, mogen sinds maandag 11 mei ook volwassenen weer de baan op! Inmiddels mogen ook de volwassenen weer dubbelen!

Uiteraard geldt ook voor de volwassenen een aantal belangrijke voorwaarden om weer te mogen tennissen. Lees de basisregels terug op onze website. Naast de basisregels gelden de volgende regels, specifiek voor de tennislessen en het vrij spelen:

Tennislessen voor junioren

 • De lessen voor de junioren, zoals gestart per 29 april jongstleden worden vanaf maandag 11 mei voortgezet, echter op de oorspronkelijke tijden. Let dus op dat deze tijden afwijken van de tijden van de afgelopen weken! Zie hiervoor de bijgewerkte indeling op onze website.
 • Vanaf maandag 11 mei kunnen alle junioren via de hoofdingang het park betreden, en hun fietsen stallen in de normale fietsenstalling.
 • Verder gelden alle regels zoals eerder bekend gemaakt.

Tennislessen voor senioren

 • De lessen worden gestart op maandag 11 mei, volgens de eerder gepubliceerde indeling.
 • Het is nadrukkelijk niet toegestaan om met meer dan 4 personen tegelijkertijd een les te volgen. Maak daarom, wanneer je een grotere groep hebt, onderling afspraken wie wanneer naar de les komt.
 • Bij deze indeling staat inmiddels ook de baan waarop je les hebt. Gebruik deze informatie om efficiënt en met inachtneming van de 1,5 meter regel naar de juiste baan te komen.
 • Omdat er zeer waarschijnlijk voorlopig geen toernooien gespeeld kunnen worden, zullen de lessen ook in week 24 en 27 doorgaan.
 • Je zult uiteindelijk gefactureerd worden voor het aantal lessen dat er gegeven is, met inachtneming van de slecht-weer regels. Niet voor het oorspronkelijk geplande aantal lessen (18).

Vrij spelen voor junioren

 • De regels voor vrij spelen voor junioren veranderen niet ten opzichte van hetgeen hier eerder over gecommuniceerd is.
 • Alleen wanneer er een toezichthouder aanwezig is, mogen junioren vrij spelen.
 • Wij streven ernaar om voorlopig alleen in de weekends van 11:00 tot 17:00 uur een toezichthouder op het park te hebben en de banen open te stellen voor junioren.
 • Dit kan dus alleen wanneer wij in deze perioden vrijwilligers vinden om toezicht te houden op het naleven van de regels door de junioren.

Vrij spelen voor senioren

 • Er mogen voorlopig maximaal 2 spelers op een baan spelen. Dit betekent dat het voorlopig alleen mogelijk wordt om te singelen. Wel is de tijd dat je (met 2 spelers) mag spelen, op 45 minuten ingesteld.
 • De kantine, kleedkamer en toiletten zijn in principe gesloten. Hierdoor kan ook het afhangbord niet gebruikt worden.
 • Reserveer altijd van tevoren een baan via de website of de club-app. Indien je geen reservering hebt, dan kan je niet spelen, en heb je geen toegang tot het park.
 • Het reserveren van een baan kan tot 3 dagen van tevoren..
 • Je kan altijd maar 1 reservering tegelijkertijd hebben. Pas wanneer deze reservering voorbij (of verwijderd) is, kan je weer een nieuwe reservering maken.
 • Is er iets niet goed met je reservering? Verwijder dan zelf je reservering weer. Je kunt daarna pas weer een nieuwe, aangepaste reservering aanmaken.
 • Verwijder een reservering zodra je weet dat je alsnog verhinderd bent. Dit maakt het voor andere leden mogelijk te reserveren op dat slot. Komt iemand niet opdagen? Je kan dit melden aan secretariaat@altctennis.nl.
 • Wanneer er nadat je reservering voorbij is, nog een baan beschikbaar is, kan je direct daarna een nieuwe baan reserveren. De club-app is daarvoor het handigst.
 • Bij regen (of in andere voorkomende gevallen) is het conform ons baanreglement zo dat lessen voorrang hebben op vrij spelen. Het kan dan dus gebeuren dat een door jou gemaakte reservering door de trainers ongedaan wordt gemaakt, omdat zij de baan nodig hebben voor les.
 • Op werkdagen tot 13:00 uur zullen er veelal twee banen geblokkeerd zijn voor onderhoud door onze groundsman. De groundsman kan besluiten andere banen te gaan onderhouden, en je vragen naar een andere baan te gaan dan degene die je gereserveerd had. Volg altijd de aanwijzingen van de groundsman op.
 • Gebruik alleen je eigen tennisracket, ballen etc. Neem je eigen bidon mee, thuis al gevuld!
 • Neem zo min mogelijk spullen mee en leg je spullen op de tennisbaan ook 1,5 meter van de spullen van anderen.
 • Het is niet toegestaan om op het park te blijven wachten totdat er weer een baan beschikbaar is. De kantine en het terras zijn nog gesloten.
 • Op de avonden dat er les wordt gegeven, kunnen de trainers toegang verlenen tot de lichtschakelaars in de kantine. Er kan op die avonden dus vrij gespeeld worden totdat de laatste trainer het park verlaat en de kantine afsluit.
 • Op overige avonden (met name in het weekend) zal iemand van het bestuur de kantine openen (en weer afsluiten om 23:00 uur) voor het bedienen van de lichtschakelaars.
 • Gebruik ook op deze momenten de bar, kleedkamers en toiletten niet, maar gebruik de toegang tot de kantine alleen voor het bedienen van de lichtschakelaars.
 • Mocht je in geval van nood het toilet toch moeten gebruiken, maak dit dan zelf schoon met de desinfecterende middelen die daarvoor in de kantine aanwezig zijn!

Tenslotte

Wij vragen je om vooral zelf verantwoordelijkheid te nemen voor het naleven van de regels, en om rekening te houden met andere leden die ook graag weer willen tennissen. We hebben inmiddels ervaren dat er vanuit de gemeente gecontroleerd wordt op de naleving van de Corona regels. We snijden onszelf in de vingers als door overtreding van de regels de toestemming om te mogen tennissen weer wordt ingetrokken. Vanzelfsprekend zullen we eventuele boetes die de vereniging worden opgelegd wegens het niet naleven van de regels dan ook moeten verhalen op de (ouders van de) overtreders.

Helaas is er momenteel een storing aan het toegangshek van ons park. Daardoor sluit dit hek niet altijd goed af. De reparatie hiervan zal naar verwachting enkele weken duren. Mocht je, wanneer je als laatste het park verlaat, het toegangshek niet goed kunnen sluiten, dan hoef je dit niet te melden. Het bestuur zal iedere avond controleren of het hek afgesloten is, en zo niet dit alsnog met een hangslot afsluiten.

Nu het vrij spelen weer mogelijk wordt, zullen we ook de ladder-competities (voor junioren én senioren) zo snel mogelijk weer opstarten. Hierover volgt apart bericht. Helaas is het gezien de huidige beperkingen nog niet mogelijk de toss weer te starten.

Heb je je contributie nog niet betaald? Dan heb je ook nog geen recht om te spelen (zowel les als vrij spelen). Het reserveren van banen is dan ook voor jou nog niet mogelijk. Zorg er daarom voor om zo snel mogelijk alsnog je contributie te betalen. Het zal, na ontvangst van de betaling, nog enkele dagen duren voordat het alsnog mogelijk wordt voor jou om banen te reserveren.

Wederom een heel verhaal, maar dat is helaas nodig in deze bijzondere tijden. Wij wensen jullie allemaal heel veel tennisplezier toe op de banen!

Bestuur ALTC

Nieuws overzicht