Nieuwsbrief oktober 2022

In deze nieuwsbrief komen een paar belangrijke zaken voor de ALTC aan bod.

Allereerst onze energierekening

Het seizoen is ten einde en dan komen de activiteiten op de tennisclub op een lager pitje te staan. Er is dus niet altijd meer iemand in de kantine. Dat betekent dat jullie als leden zelf op een aantal zaken moeten letten. Het belangrijkste op dit moment is het licht op de banen en in het clubhuis. En natuurlijk de verwarming in het clubhuis.

Baanverlichting

Als je de baan verlaat en er komt niet iemand direct na je, doe dan alsjeblieft het licht van de baan uit. Het zijn wel ledlampen maar nog best met een hoog wattage. Het zijn grotere verbruikers dan de ledlampen thuis.

Verwarming

Ons clubhuis is zeer slecht geïsoleerd, het kost veel gas om het warm te krijgen en warm te houden. Houd de thermostaat daarom laag, niet boven de 18 C. Controleer altijd als je het clubhuis verlaat hoe hoog de kachel staat; hij mag best op de laagste stand staan, waarbij het clubhuis echt wel vorstvrij blijft. Laten we samen proberen de energiekosten voor onze club in de hand te houden.

Goed doel

Wij als vereniging kunnen de energiekosten nog wel dragen, maar het legt een enorm beslag op ons budget. Er zijn daarentegen mensen die het niet meer kunnen betalen en we willen daarom graag een goed initiatief bij jullie onder de aandacht brengen. Enige tijd geleden hebben een paar plaatsgenoten, waaronder Kees Telkamp en Otto de Bont, een stichting opgezet: Luctor et Emergo De Ronde Venen, die via de Gemeente/Voedselbank Abcoude, tijdelijke financiering geeft aan personen/gezinnen, die door omstandigheden het ene financiële gat met het andere moeten dichten en daardoor onder grote stress staan. De Stichting zou het bijzonder fijn vinden als er leden zijn die dit initiatief middels een regelmatige, kleine bijdrage zouden willen steunen. Dit kan via Luctor et Emergo De Ronde Venen op rekeningnummer NL73 TRIO 0320 3567 44 (de giften zijn fiscaal aftrekbaar).

Nieuw clubhuis

Een tijdje terug hebben we verteld over de plannen voor een nieuw clubhuis. De plaatjes van hoe het eruit komt te zien, zijn te vinden op de ALTC website. Helaas is het niet gelukt om het nieuwe clubhuis deze winter al te realiseren. Het lukte niet wat betreft bouwplanning. Er is echter wel doorgewerkt. Er is een sloopvergunning en er is een bouwvergunning. De constructeurs zijn inmiddels begonnen met het uitwerken van de constructie van het gebouw. Helaas hebben we het in deze nieuwsbrief veel over geld. We hebben inmiddels een kostenbegroting voor de bouw en alle andere zaken rondom de bouw. Een belangrijk aspect is de financiering. Dit willen we rond krijgen via Obligatieleningen bij de leden en via leningen bij de bank onder garantie van de Stichting Waarborgfonds Sport en de Gemeente. De planning is dat we in 2023 direct na het Open Jeugd Toernooi beginnen met het slopen van het huidige gebouw. De planning is dan, tenzij in de winter 2023-2024 een Elfstedentocht verreden kan gaan worden, dat we begin mei 2024 het nieuwe clubhuis in gebruik kunnen nemen.

Dat heeft wel wat gevolgen. De najaarscompetitie 2023 komt voor ALTC te vervallen en de voorjaarscompetitie 2024 zullen we de eerste thuiswedstrijden bij een andere vereniging in de Ronde Venen gaan spelen. Er kan wel getraind en vrij gespeeld worden. De faciliteiten op de club zullen niet meer zijn dan een toilet en een ruimte waar de trainers en de groundsman een kop koffie kunnen drinken en een broodje kunnen eten.

We zullen de plannen verder toelichten en jullie toestemming vragen om verder te gaan in een bijzondere Algemene Ledenvergadering in november 2022. Hier krijgen jullie nog een aparte uitnodiging voor.

Ik wens jullie voor nu een energiezuinig najaar en ik zie jullie graag bij de bijzondere ALV.

Namens het bestuur ALTC,

Peter Coster

Voorzitter

Nieuws Overzicht