Nieuwsbrief november 2022

Op maandag 14 november j.l. hielden wij een bijzondere Algemene Ledenvergadering waarin wij jullie, onze leden om toestemming vroegen om door te gaan met de plannen voor een nieuwe kantine en de renovatie van banen 6 t/m 8. Met 52 aanwezige leden, en 22 alternatief gegeven stemmen, werden de plannen unaniem goedgekeurd. Meer informatie over de plannen vind je op onze website. Daar vind je ook de notulen van de bijzondere ALV (hiervoor moet je eerst op onze website zijn ingelogd, zie instructie).

RENOVATIE PROBOUNCE BANENInmiddels weten we dat met ingang van 6 december a.s. de renovatie van probounce-banen 6 t/m 8 alsmede van het hekwerk rond deze banen van start gaat. Dit betekent concreet dat deze banen – ijs en weder dienende – gedurende 8 werkdagen niet te gebruiken zijn. Geplande trainingen op deze banen zullen uitwijken naar de gravelbanen, waardoor er ongeveer twee weken lang minder mogelijkheid tot vrijspelen zal zijn. Dat is uiteraard niet prettig, maar dat moeten we over hebben om banen 6 t/m 8 weer in topconditie terug te krijgen.

Al deze plannen kosten ons natuurlijk veel geld. Hoe we e.e.a. gaan financieren vind je in de eerdergenoemde notulen. Mede gezien de inflatie en de stijgende energieprijzen, komen we er helaas niet onderuit om de contributie voor seniorleden met ingang van 2023 met €20 te verhogen. Maar ook met een tweetal acties hopen wij wat extra geld op te kunnen halen voor onze vereniging, zie:

Nieuws Overzicht