In herinnering aan Jan Swinkels

Afgelopen week is op 93-jarige leeftijd onze mede oprichter en tevens erelid Jan Swinkels overleden. Jan was een van de grondleggers van de ALTC die in 1965 door hem en Gerrit de Vente werd opgericht.

Dat ging niet zonder slag of stoot want de gemeente stond niet echt te springen om mee te zoeken naar een geschikte plek voor een in die tijd elitaire sport als tennis dat voornamelijk door import Abcoudenaren werd beoefend. De eerste jaren werd er dan ook op het tennispark Goldstar in Amsterdam gespeeld totdat er eindelijk in 1969 een eigen park werd geopend op de huidige locatie van de ALTC.

En de rest is geschiedenis en deze geschiedenis is behoorlijk gedetailleerd vastgelegd in een film ter gelegenheid van de viering van het 40-jarig bestaan van de ALTC in 2005. Jan heeft in de beginjaren veel vastgelegd op film zodat je een aardig beeld krijgt van hoe het allemaal ooit is begonnen. Deze film zal binnenkort worden gedigitaliseerd en beschikbaar gesteld op onze website waarin ook een interview met Jan is opgenomen.

Jan heeft in Abcoude zich op meer terreinen verdienstelijk gemaakt en was ook betrokken bij de totstandkoming van het Meerbad, de duikclub, de overgang van het toenmalige jongerencentrum Mahadma naar Tumult en het ondergronds gaan van het spoor bij het Gein waarvan de Jan Swinkelsbrug nog getuigt.

Maar bovenal was Jan een zeer aimabele, aardige en intelligente man met een groot hart voor de tennissport en een zeer brede belangstelling voor het wel en wee in Abcoude. We gaan hem missen en zijn hem voor altijd dankbaar wat hij voor de ALTC heeft betekend.

Nieuws Overzicht