Nieuwsbrief Maart 2024

In deze nieuwbrief lees je o.a. over de overlast maar ook de voortgang van de nieuwbouw en renovatie van ons clubhuis en park, maar ook over de nieuwe toegangspassen die binnenkort afgehaald kunnen worden.

Overlast nieuwbouw en renovatie

Het bestuur van ALTC beseft terdege dat tennissen momenteel even iets minder leuk is dan anders doordat we een nieuw clubhuis aan het bouwen en de tennisbanen aan het renoveren zijn.

Hierdoor hebben we afgelopen najaar geen competitie kunnen spelen, is er voorlopig geen clubhuis, en moeten we noodgedwongen de thuiswedstrijden van komende voorjaarscompetitie elders spelen.

Er is bewust gekozen om de bouw van het nieuwe clubhuis én de verbetering van de gehele accommodatie grotendeels te laten plaats vinden in de rustige wintermaanden om zodoende de overlast tot een minimum te beperken. De gunstige zachte wintermaanden hebben er gelukkig toe geleid dat de bouw van het clubhuis ongeveer op planning ligt. De extreme hoeveelheid neerslag deze winter heeft daarentegen wel een behoorlijke impact op met name de kwaliteit van de probounce banen.

De probounce banen zijn nog steeds niet optimaal. Er zitten hier en daar nog steeds luchtkussentjes onder de banen waardoor de ballen op deze plekken niet goed stuiteren. Dit euvel wordt in de loop van de tijd minder als het zogenaamde 'infill'-zand goed is ingedaald. Helaas zakt nat zand minder snel in dan droog zand. Ook zal de mat van de probounce baan steeds soepeler worden waardoor de speeleigenschappen zullen verbeteren met de tijd. Wij vragen u daarom voor geduld en begrip.

Nieuwe toegangspassen

Omdat de KNLTB gestopt is met het uitgeven van fysieke passen, hebben we besloten om voor de toegang tot ons park en ons nieuwe clubhuis over te gaan op nieuwe passen o.b.v. RFID. Deze passen zullen ook gebruikt kunnen worden om te betalen in het clubhuis en dus gekoppeld worden aan de rekening (inclusief het saldo daarop) die je al had.

De uitgifte van de nieuwe toegangspassen zal gefaseerd plaatsvinden, omdat iedere individuele pas afzonderlijk geprint moet worden. In eerste instantie zullen daarom eerst passen worden aangemaakt voor actieve vrijwilligers. Daarna zullen wij een aankondiging doen waarop je een afspraak kunt maken om je nieuwe pas te laten aanmaken en deze vervolgens kunt afhalen.

Voortgang bouw

De aannemer, Veldman Pouw, streeft ernaar het clubhuis begin mei op te leveren. De oorspronkelijke oplevering is gepland 1 mei.

Er is een kleine vertraging opgetreden in de aanleg van de hardhouten schoeiing aan de achterzijde van het clubhuis. Dit heeft gevolgen voor de voortgang van de bouw omdat pas na de aanleg van de beschoeiing de bestrating aan de achterzijde van het clubhuis aangebracht kan worden. Als dit is afgrond kan vervolgens een steiger geplaatst worden om de dakpanelen te plaatsen.

Ondertussen wordt er volop doorgewerkt aan de afwerking aan de binnenzijde van het clubhuis. Het clubhuis is grotendeels wind- en waterdicht en de afwerkvloer is inmiddels gestort. Medio april wordt de bar en keuken geplaatst. Een impressie van de bar is opgenomen in deze nieuwsbrief.

Stand van zaken accommodatie

Parallel aan de bouw wordt ook aan de rest van de accommodatie gewerkt. Recentelijk is er op het oefenmuurtje een 1 meter hoog gaashek geplaatst. Het resterende gedeelte van de gaashekken rond banen 4 en 5 wordt geplaatst nadat de bouwplaats is ontruimd. De lava ondergrond van banen 4 en 5 wordt opnieuw geëgaliseerd en daarna voorzien van een nieuwe gravel laag. Naar verwachting wordt in de derde week van april aangevangen met de renovatie van banen 4 en 5.

Het voetpad naast baan 3 wordt verbreed vergelijkbaar met de situatie zoals naast banen 5 en 7.

Binnenkort worden de lijnen van de gravelbanen 1, 2 en 3 gelegd. De banen zullen daarna flink gewalst moeten worden, vooral ook omdat de nieuwe gravel laag behoorlijk zacht is. Ook in het begin van het seizoen zullen de banen zachter zijn dan u misschien gewend bent. Naar verwachting zullen de genoemde drie gravelbanen eind maart speelkaar zijn. Over de definitieve datum dat de gravelbanen speelklaar zijn krijgt u vanzelfsprekend nog bericht.

In de zomerperiode zal tenslotte baan 9 worden voorzien van een nieuwe ondergrond. Er is nog niet besloten of baan 9 opnieuw voorzien wordt van een probounce ondergrond of van een gravel ondergrond. In de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering zal hierover een beslissing genomen worden. Het bestuur zal voorafgaand aan de ALV de pro- en contra's van de baansoorten op papier zetten en de leden raadplegen om tot een weloverwogen keuze te komen.

Tenslotte

Wij zijn verheugd om te kunnen mededelen dat wij Leonie Aalders bereid hebben gevonden om de rol van vertrouwens contact persoon voor ALTC op zich te nemen. Leonie heeft al ervaring met deze rol omdat zij ook vertrouwens contact persoon is (geweest) bij andere verenigingen. Ook kunnen wij melden dat er geen wachtlijst meer is om lid te worden van ALTC.

Nieuws Overzicht