Verantwoord Alcohol Schenken

De Drank- en Horecawet vereist dat er altijd een vrijwilliger aanwezig is die een Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) heeft gevolgd in een sportkantine. NOC*NSF heeft samen met diverse sportbonden een IVA ontwikkeld die online wordt aangeboden op (http://www.nocnsf.nl/iva). Op de website staat wat een potentiële barvrijwilliger moet weten om verantwoord alcohol te kunnen schenken. Wanneer de barvrijwilliger deze informatie tot zich heeft genomen wordt zijn kennis getoetst d.m.v. een test van 20 vragen. Bij het succesvol afronden van de test ontvangt de club een mail met het certificaat. Wilt u zo vriendelijk zijn het certificaat z.s.m. te doen. Dank voor uw medewerking!

In te vullen bij de toets:
E-mailadres barverantwoordelijke:    ledenadministratie@altctennis.nl
Naam vereniging:                               ALTC
Aangesloten bij welke bond (afkorting): KNLTB 
Naam barverantwoordelijke: Barcommissie ALTC 
E-mailadres ondernemingsdossier (indien bekend) :   leeg laten