Persoonlijke gegevens
Achternaam*Tussenvoegsel
Voornaam*Voorletters *
Geboortedatum* * *
Land*
Postcode*Huisnummer *
StraatPlaats
Telefoon*Mobiel *
E-mail
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
*
Pasfoto
Max. 4 MB. Afmetingen min. 300 x 400 px en in jpg formaat. Bij afwijkende verhoudingen wordt de foto bijgesneden naar het midden.
IBAN nr.*
T.n.v.*
Activiteiten
TennisCategorie*
KNLTB nummer
Speelsterkte enkel
Speelsterkte dubbel
Vragen
Bent u al eerder lid geweest van een andere vereniging?
Zo ja, welke verenigingen?
Gewenste ingangsdatum
De inzet van vrijwilligers bij (sport)verenigingen is onmisbaar. Wil je, als seniorlid,
naast de verplichte bardiensten nog een vrijwilligerstaak voor de vereniging vervullen?
Zo ja, welke (soort) taak of commissie zou je leuk vinden?
Door lid te worden van ALTC, gaat u akkoord met onze Algemene Voorwaarden & Privacy Beleid. Tevens gaat u,
met het drukken op de knop "versturen", akkoord met de automatische incasso van contributie, inschrijfgeld en
lesgelden.
Opmerking